สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการชลประทานสมุทรปราการได้ทำพิธีถ่ายโอนภารกิจอาคารบังคับน้ำแคแถว ๑ และ ๒ ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ กิ่งอ...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป. ๑๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการมหกรรม...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ เป็นประธานประชุมประจำเดือน สำนักชลประทา...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป. ๑๑ นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ...
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป. ๑๑ ประธาน CKO เป็นประธานปร...
นางอรทัย พิรุณสาร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ ๑๑ ในนามประธานชมรมแม่บ้านเกษตร กระทรวงเ...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ นำคณะผู้บริหารสำนักชลประทานที่ ๑๑ มอบอุ...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ มอบหมายให้ นายประเจตน์ พลคชา ...
กรมชลประทานร่วมจัดงาน เด็กไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 8
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป. ๑๑ มอบหมายให้ นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผบร.ชป. ๑๑ เป็นประ...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113  114  115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.