สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 และแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่ง...
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประชุมประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาระดับภาคกลาง ประจำปี 2562
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) สายงานจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และสายงาน...
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม เรื่องเครื่องจักรกล เครื่องมือ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ประชุมเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานชลประทานที่ 11
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ประชุมจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2561 ผ่าน VDO Conference
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ลงพื้นที่ติดตามงานกำจัดวัชพืชคลองมหาสวัสดิ์
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานแผนงานปรับปรุง/ขุดลอกคลอง
ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  45  46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.