สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิตได้นำรถบรรทุกน้ำ รับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิ...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมลนำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือเกษตรกรสวนกล้วยไม้คุณเพ็ญนภา เนียมอุ่ม
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมลนำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือเกษตรกรสวนผัก ของ คุณพณัชฤทัย ศิริพิน
คณะตรวจ นำโดย มณฑลทหารบกที่16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เข้าตรวจ บริษัท ไทยพลาสติกอินดัสทร...
คณะตรวจนำโดยมณฑลทหารบกที่16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เข้าตรวจ โรงชุบ 3 ดาว (ผลิตขันอลูมิเ...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หนได้นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเกษตรกรไร่เมล่อน คุณบุญสม สุขนุ่ม
ประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในเขตพื้นที่จังหวั...
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานร่วมกับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 จัดประชุมตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำช...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือเกษตรกร สวนผักของ นางสาวพณัชฤทัย ศิริพิน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หนได้นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเกษตรกรไร่เมล่อน คุณสวาท สุขนุ่ม
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  34  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.