สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผส.ชป.11 เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 คร...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยวชาญฯ สำนักงานชลประทานที่ 11 ติดตามการบริหารจัดการน้ำให้กับโคร...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยวชาญฯ สำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุม
เปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เทศกาลสินค้าปศุสัตว์คุณภาพ
ตัวแทนเกษตรกร เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผส.ชป.11 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 7/2558
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยญชาญ สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมประชุม
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและว...
นายธีรชาติ พันธุ์หอม ยศ.ชป.11 นายทองธัช เฟื่องถี สพ.ชป.11 ออกพื้นที่ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บึงพระอาจาร...
นายไพศาล ใจซื่อตรง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ได้ชี้แจงถึงมาตรการหยุดส่งน้ำ
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87  88  89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.