สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รธบ. เป็นประธานการประชุมเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากปี 2553
นางอรทัย พิรุณสาร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาค...
คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 11 ร่วมบริจาคโลหิต โดยสภากาชาดไทย มาขอรับบริจาค
อธิบดีกรมชลประทาน นายชลิต ดำรงศักดิ์ นำคณะรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 ที่ห้องประชุม 2 สำนักชลประทานที่ 11 นางอรทัย พิรุณสาร ฝบ...
เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 ที่ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11 นางอรทัย พิรุณสาร หัวห...
ผส.ชป.11 นำคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการ เข้าตรวจสอบประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการนำร่อง...
สชป. 11 จัดกิจกรรมโครงการออกกำลังกายกับเสียงเพลงตามสาย เป็นแผนกลยุทธ์อีกหนึ่งกิจกรรมที่เสริมสร้างค...
สำนักชลประทานที่ 11 จัดนิทรรศการ 108 ปี กรมชลประทาน ณ ศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประทานที่ 11 มีนายชัยนริน...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป.11 และคณะร่วมต้อนรับ ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี แล...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  62  63 64 65 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.