สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม 2557 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน นายสมัย...
นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ และคณะข้าราชการ เจ้าหน้...
เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ณ อาคารสวัสดิการร้านค้าส่วนที่ 2 กรมชลประทาน ปากเกร็ด นายสมศักดิ์...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 นำคณะข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานท...
วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 สำนักชลประทานที่ 11 จัดโครงการอบรมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุ...
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 ณ ศาลา 100 ปี วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อ...
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม สำนักชลประทานที่ 11 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยกา...
เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11หัวหน้าผู้ตรว...
วันเสาร์- อาทิตย์ที่ 12-13 กรกฎาคม 2557 ที่สโมสรกรมชลประทาน ปากเกร็ด พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน...
วันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผ...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  62  63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.