สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมติดตามการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ครั้งที่ 1/2562
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562
ข้าราชการของสำนักงานชลประทานที่ 11 จำนวน 11 คน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ...
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562
ประชุมในการตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานนนทบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.
กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning คลองขุดมหาสวัสดิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รั...
วันที่ 30 เมษายน 2562
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning คลองขุดมหาสวัสดิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รั...
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
ประชุมหัวหน้าฝ่ายฯและข้าราชการสังกัดส่วนเครื่องจักรกล(ส่วนกลาง)
วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 1 – 17
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมทางน้ำในพื้นที่คลองขุดมหาสวัสดิ์ ครั้งที่ 2/2562
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
ประชุมชี้แจงภาพรวมการดำเนินงานชลประทานที่ 11 สำหรับข้าราชการและพนักงานราชการ บรรจุใหม่
วันที่ 24 เมษายน 2562
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.