สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
คลองสวยน้ำใส ชลประทานใส่ใจ พัฒนาให้ชุมชน  
 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน ที่ 11 จัดกิจกรรม "คลองสวยน้ำใส ชลประทานใส่ใจ พัฒนาให้ชุมชน ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา โดยมี นายธีระพล ตั๊งสมบูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายสมัย ธรรมสัตย์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ นายอุดม คงช่วย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 11 นายยงยุทธ วงษาไฮ หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ พร้อมด้วยโครงการในสังกัดสำนักทุกโครงการ ร่วมดำเนินการในครั้งนี้ ทำให้บริเวณคลองใสสะอาด และบ้านพักหน้าอยู่อาศัย ณ บริเวณคลองหลังแฟลต กรมชลประทาน ปากเกร็ด
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.