สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่าง ในลุ่มต่ำตอนล่าง แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มสู่ช่วงฤดูฝน ปี...
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
กิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณ โรงงานซ่อมบำรุงส่วนเครื่องจักร
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ประชุมประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาระดับภาคกลาง ประจำปี 2562
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้า ความพร้อมการบริหารจัดการน้ำ และ การเตรียมพื้นที่ประกวดฝ่ายส่งน้ำ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ลงพื้นที่เพื่อติดตามงาน และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ ฤดูฝน ปี 2561
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 และแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่ง...
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประชุมประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาระดับภาคกลาง ประจำปี 2562
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) สายงานจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และสายงาน...
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม เรื่องเครื่องจักรกล เครื่องมือ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.