สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รธบ.ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำ ตั้งแต่ ปตร. พระศรีเสาวภาค ลงมาถึง ปตร.พระธรรมราชา
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562
ดำเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำพระยาบรรลือ 1 เครื่องที่ 4
วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา ๐๘.๓๐ น
ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำต่ำกว่าแผนมาก กระทบ ประปา และคันคลอง สิ่งแวดล้อม
วันที่ 16 ธันวาคม 2562
การประชุมพิจารณาแนวทางรูปแบบการทำข้อมูลการรายงานอัตโนมัติและระบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Video Conference)
วันที่ 13 ธันวาคม 2562
การขอใช้พื้นที่ขอสวัสดิการ ร้านค้าสวัสดิการกรมชลประทาน
วันที่ 11 ธันวาคม 2562
การทำความสะอาด (cleaning day)
วันที่ 9 ธันวาคม 2562
ประชุมหารือแนวการจัดขบวนพาเหรดตามแนว Concep ลดโลกร้อน
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.
รับบริจาคโลหิต
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.