สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนพฤษภาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
ประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม เรื่องแผนที่ เกี่ยวข้องกับประมาณการของงานตามงบประมาณ ปี 2562 และการกำหน...
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น.
การประชุมแนวโน้มสถานการณ์น้ำฤดูฝนปีนี้จะเป็นอย่างไร และกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำในทิศทางใด โดยรับ...
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ประชุมแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่าง ในลุ่มต่ำตอนล่าง แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มสู่ช่วงฤดูฝน ปี...
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
กิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณ โรงงานซ่อมบำรุงส่วนเครื่องจักร
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ประชุมประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาระดับภาคกลาง ประจำปี 2562
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้า ความพร้อมการบริหารจัดการน้ำ และ การเตรียมพื้นที่ประกวดฝ่ายส่งน้ำ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ลงพื้นที่เพื่อติดตามงาน และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ ฤดูฝน ปี 2561
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  44  45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.