สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายสุรสิทธิ์ อินทรประชา วญช.สอ นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผส.ชป.11 และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาท...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผชช.ชป.11 เป็นประธาน การประชุมการมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ต...
นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ ประธานคณะทำงานย่อย พร้อมด้วยคณะทำงานและเลขานุการ การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริ...
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ ประธานคณะทำงานย่อย พร้อมด้วยคณะทำงานและเลข...
นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ ประธานคณะทำงานย่อย พร้อมด้วยคณะทำงานและเลขานุการ การประเมินการพัฒนาคุณภาพการ...
กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกฯ โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผส.ชป.11 (CKO) เป็นประธาน จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ "โครงการทำบุญเดือนเกิด" ค...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธาน การประชุมผู้บริหาร สำนักงานช...
เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 นายสมัย ธรรมสัตย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร เป็นประธาน ประชุม...
เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผชช.ชป.11 เป็นประธาน ประชุมทีมง...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95  96  97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.