สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช และปรุงปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าอาคารชุด (แฟลต 3)
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่โครงการพระยาบรรลือ
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
ประชุมการติดตามข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
ต้อนรับ และบรรยาย การบริหารจัดน้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ให้แก่คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และค...
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
เรื่องเร่งรัดการดำเนินงานในปี 2560 เกี่ยวกับการกำจัดวัชพืช การจัดการความรู้
ประชุมเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าผลดำเนินงานอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน ครั้...
เปิดที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือใหม่
สำนักงานชลประทานที่11 ประชุมติดตามความก้าวหน้านโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเร่งรัดการเบิกจ่าย
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน มูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะ ตรวจดูพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ...
ประชุมเตรียมรับเสด็จ คลองมหาชัย
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.