สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 5/2560
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ประชุมแผนงานและการเบิกจ่าย การเร่งรัดงบประมาณปี พ.ศ.2560
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ประชุมงานปรับปรุงเกี่ยวกับพระที่นั่งวิมานเมฆ
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 "
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำในการบริหารจัดการพื้นที่น้ำหลากในปี 2560...
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.
ประชุมผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.
ประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำในการบริหารจัดการพื้นที่น้ำหลากในปี 2560
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน"
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งขวา
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
เข้าร่วมกิจกรรม ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.