สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่ฝั่งตะวันออก ของสำนักงานชลประทานที...
วันที่ 11 สิงหาคม 2562
ร่วมจัดโครงการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการ
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
การสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 6 สิงหาคม
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 27 กรกฏาคม 2562
กิจกรรมโครงการจิตอาสา รวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการประตูระบายน้ำคลองบางไผ่ใหญ่ อันเน...
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
ลงพื้นตรวจสอบ อาคารสถานีสูบน้ำ ประตูเรือสัญจร ประตูระบายน้ำกลางคลองประเวศน์บุรีรมย์
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ลงพื้นที่ตรวจสอบการงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองสี่วาพาสวัสดิ์ (ติดแม่น้ำท่าจีน) ต.บ้านเกาะ อ.เมือง...
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.