สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 11 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู...
คณะข้าราชการ สำนักชลประทานที่ 11 สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักเครื่องจักรกล วิทยาลัยการชลประทาน ส่วน...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 ณ ภัตตาคารแวร์ซาย นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการส...
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง นายสมศักดิ์ เกต...
คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 11 สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักเครื่องจักรกล ฝ่ายอาคารสถ...
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 11 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยกา...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักชลประทานท...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ กรมชลประทาน สามเสน นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยก...
เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 นำคณะข...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101  102  103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.