สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน และ นายมนัส กำเนิดมณี ผู...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางอร...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะปร...
นายเอนก ก้านสังวอน ผคก.ชป.๑๑ ในนามประธานสวัสดิการน้ำดื่มชลประทาน เป็นผู้แทนสำนักชลประทานที่ ๑๑ น...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป.๑๑ เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามสถานการณ์น...
นายสี่พร มณีโชติ (รธส.) และนายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ (ผส.ชป.๑๑) ให้การต้อนรับ นายธีระ วงศ์สมุทร (ร...
ผส.ชป.11 ได้เดินทางตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน โดยได้สั่...
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ผส.ชป.11 ได้เชิญ ผอ.ส่วนฯ, ผอ.โครงการฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือการเต...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธาน ประชุม “แนวทางการป้องกันและแ...
สำนักชลประทานที่ 11 ร่วมกับสำนักเครื่องจักรกล สำนักเลขานุการกรมชลประทาน จัดพิธีปล่อยเรือสุขาพัฒนา โด...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116  117  118 119 120 121 122 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.