สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ร่วมกับ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมชี้แจงทำความ...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้ำและกลุ่มเกษตรกรในพ...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรเรื่อง สถานการณ์น้ำในช่วง...
นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผส.สธ. รักษาราชการแทน ผส.ชป.11 เป็นประธาน ประชุมสถานการณ์น้ำแล้งปี 2558/59 เนื่...
นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผส.สธ. รักษาราชการแทน ผส.ชป.11 พร้อมคณะ ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การสูบน้ำเข้า...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้ำและกลุ่มเกษตรกรในพ...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้ำและกลุ่มเกษตรกรในพ...
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้ำแ...
นายวรยุทธ บุญมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการจัดเวทีประชาสัมพันธ์/ทำความเข้าใจ และ...
นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอลาดหลุมแก้ว ป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้ำและกลุ...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  48  49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.