สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุ...
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) งานชลประทานท้องถิ่น (ชปท)
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผส.ชป.11 ตวจสอบพื้นที่ถนนคันกั้นน้ำฝั่งขวาคลองพระยาบรรลือ
ทีมงานย่อยจัดการความรู้ ได้ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 6/2558
วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2558 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ได้ร่วมงาน T...
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานการป...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ให้การต้อนรับ นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ...
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมชมงาน
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ตลอดทั้งวันมีผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ
ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมชลประทาน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  48  49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.