สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำ และการปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองเปรมประชากร
วันที่ 21 มีนาคม 2561
ประชุมคณะทำงานสวัสดิการกีฬา สำนักงานชลประทานที่ 11
วันที่ 20 มีนาคม 2561
ประชุมผ่าน Video Conference ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
บริจาคโลหิต
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบแจกันดอกไม้
วันที่ 7 มีนาคม 2561
ประชุม เพื่อติดตามงานและรับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงรอยต่อกรุงเทพมหานคร
วันที่ 7 มีนาคม 2561
พบปะเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ นายบุญลือ ธีระตระกูล ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำคลองข้างคันก...
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.
เปิดการจัดการเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน ( Unit School) เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อบริหารจัด...
วันที่ 5 มีนาคม 2561
ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกขาม
วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น.
ประชุมเตรียมข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งแผนงานด้านชลประทานในพื้...
วันที่ 4 มีนาคม 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  48  49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.