สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรในรั้วโรง...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรในรั้วโรงเ...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรในรั้วโรงเ...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรในรั้วโรง...
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนสายงาน และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ
ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายพง...
โครงการฯพระยาบรรลือ ติดป้ายเฉลิมพระเกียรติ
บริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  48  49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.