สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมโครงการแนะนำการทำเอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ปร...
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
ประชุมงานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม พื้นที่กรมชลประทาน
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
Video Conference เตรียมความพร้อมงานศึกษาสำรวจออกแบบ
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
ประชุมโครงการแนะนำการทำเอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ปร...
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานกำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 11
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
ประชุมโครงการแนะนำการทำเอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่าย ส่งน้ำและบำรุงรักษา ป...
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
ประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการวางเเผนเเละจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.
ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
วันพุธที่ 17 มกราคม เวลา 09:00 น
ลงตรวจพื้นที่เพื่วางแผนดำเนินการ "กิจกรรมจิตอาสา"
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม เวลา 09:00 น
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  51  52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.