สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ได้ชี้แจงในที่ประชุมให้ทราบถึ...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับประธานกล...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ค...
ทีมจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ทำบุญสำนักงานชลประทานที่ 11 ถวายเพลพระสงฆ์ 9 รูป
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล เป็นประธานการประชุม บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตร...
นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11ได...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายกรมชลประทานแล...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผส.ชป.11 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดน...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบใบประกาศเกียรติคุณฯ ให้กับผู้บริจาคโลหิต...
การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding และ e-market
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  87  88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.