สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในช่วงฤดูแล้ง ผ่านระบบ Video confernce
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ลงพื้นที่ติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
วันที่ 31 มกราคม 2563
ลงพื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ เพื่อเตรียมต้อนรับ พลเอก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนาย...
วันที่ 28 มกราคม 2563
ประชุมการเร่งรัดงบประมาณประจำปี 2563
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ(SWOC) และ ประชุมเรื่องน้ำดิบ
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
ติดตามงบประมาณ และติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง
วันที่ 17 มกราคม 2563
งานทำบุญสำนักงานชลประทานที่ 11
วันที่ 17 มกราคม 2563
ผส.ชป.11 ติดตามความคืบหน้าการผลักดันน้ำเค็ม โดยผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลอง มาลงแม่น้ำท่าจีน
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำพระยาบรรลือ และประตูระบายน้ำพระพิมล
วันที่ 15 มกราคม 2563
ประชุมวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในช่วงฤดูแล้ง ผ่านระบบ Video confernce
วันที่ 13 มกราคม 2562
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.