สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สำนักงานชลประทานที่ 11 ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณรอบสระหยดน้ำ
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
ดำเนินการกำจัดผักตบชวา บริเวณคลองหนึ่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
กิจกรรม งานประชารัฐร่วมใจ เดินหน้าคืนคลองน้ำใสให้แผ่นดิน
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
เปิดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพัฒนาเครื...
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนพฤษภาคม 2560
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานการเก็บผักตบชวา บริเวณตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น.
ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนตามแนวทางและมาตรการจัดเก็บผักตบชวาอย่างต่อเนื่องจังหวัดนครปฐม
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560
ประชุม เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง MTEF
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
งานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
คลองสวยน้ำใส ชลประทานใส่ใจ พัฒนาให้ชุมชน
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.