สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุม เพื่อติดตามงานและรับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงรอยต่อกรุงเทพมหานคร
วันที่ 7 มีนาคม 2561
พบปะเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ นายบุญลือ ธีระตระกูล ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำคลองข้างคันก...
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.
เปิดการจัดการเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน ( Unit School) เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อบริหารจัด...
วันที่ 5 มีนาคม 2561
ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกขาม
วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น.
ประชุมเตรียมข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งแผนงานด้านชลประทานในพื้...
วันที่ 4 มีนาคม 2561
รับฟังการประชุมผ่าน Video Conference ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมคณะทำงานกีฬา
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พูดคุยและรับฟังความคิดเห็น เวทีประชาคม เพื่อขับเคลื่อนการพพัฒนาประเทศตามโครงกา...
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น.
เปิดร้านกาแฟ เพื่อคนพิการ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.