สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บรรยายการใช้คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามแผนกิจกรรมในเรื่องการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน...
วันที่ 8 สิงหาคม 2561
ประชุมผู้บริหารสำนัก ครั้งที่ 4/2561 เพื่อติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น
การประชุมติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานเตรียมความพร้อม งานพิจารณา ศึกษาสำรวจออกแบบ ผ่าน Video Conf...
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
ประชุมตรวจสอบอาคารระบบชลประทานด้วยวิธีการWalk Thru
2 ส.ค.61 สชป.11
พิธีมุทิตาจิต "กตเวทิตา บูรพาจารย์ รำลึก" เนื่อง ในวันคล้ายวันสถาปนา 80 ปี วิทยาลัยการชลประทาน
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานสนามหญ้าหลังอาคารสมาคม ศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลโครงการ (Cenproject) เพื่อการจัดทำข้อมูลแผนงาน ...
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรก...
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  39  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.