กรมชลประทาน ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

[ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ]

 

 

 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ 11
200 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (11120)
ตู้กลางกรม 0-2583-6050 ถึง 69
ตู้กลางสำนัก 0-2583-0047 ถึง 48 ; VPN 4111, 4112