สำนักชลประทานที่ 11
 
     
     
     
 
  " กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน ลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร 1.กรมชลฯขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2560 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง ปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนนาปรังเพื่อประหยัดน้ำ 2.กรมชลประทานเปิดรับสมัครจ้างเกษตรกรที่ไม่ได้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งให้มีรายได้เสริมด้วยการมาทำงานซ่อมแซม ขุดลอกคูคลองส่งน้ำ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานชลประทานใกล้บ้าน 3.กรมชลประทาน วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา งดทำนาปรังต่อเนื่อง หลังพื้นที่เพาะปลูกทะลุเกินแผนไปแล้วกว่า 2.63 ล้านไร่ ทำให้มีการใช้น้ำเกินกว่าแผนที่วางไว้ 4.กรมชลประทาน เพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม 6 ป้องกันน้ำเค็มรุกเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำทะเลหนุน พร้อมวอนเกษตรกรให้งดปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่อง หลังพื้นที่เพาะปลูกเกินแผนเกือบสองเท่า "

นายปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ไปยังพื้นที่ลุ่มเสี่ยงที่อาจจะขาดแคลนน้ำ ตำบลหนองหนู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี...
 

  

     ด้วยทางวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ขอให้ประชาสัมพันธ์ เรื่องการวางหรีดว่า ขณะนี้วัดมีความต้องการ ใช้เก้าอี้จำนวนมากในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางวัด จึงขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์ไปวางหรีด ให้ใช้ เป็นหรีดเก้าอี้แทน

     ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยา และผู้ใช้นำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

 
   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน"60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล

   
 
   

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเชิงเลน ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

   
   
 
   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล ๒  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

   
     
 
 
ประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ สาข...
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
สำนักงานชลประทานที่ 11 ร่วมแสดงความยินดีกับนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
ประเมินพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11 ป...
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
+ ดูทั้งหมด              
 
 
 
 
 
ชมการถ่ายทอดสด
 

 
 
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.