สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมผ่าน Video Conference จากห้องประชุม SWOC
วันที่ 2 เมษายน 2561
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)
วันที่ 28 มีนาคม 2561
ประชุม VIDEO CONFERENCE วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุม ติดตามงานนโยบายของกรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 23 มีนาคม 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการ คัดเลือก Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ ระดับสำนักงานชลประทานที่ 11
วันพฤหัสบดีที 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำ และการปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองเปรมประชากร
วันที่ 21 มีนาคม 2561
ประชุมคณะทำงานสวัสดิการกีฬา สำนักงานชลประทานที่ 11
วันที่ 20 มีนาคม 2561
ประชุมผ่าน Video Conference ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
บริจาคโลหิต
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบแจกันดอกไม้
วันที่ 7 มีนาคม 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.