สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมชี้แจงการส่งข้อมูลตามแผนการจัดการความรู้ (km) ประจำปี 2563 ผ่าน VDO Conference จากกรมชลประทาน ...
วันที่ 25 ตุลาคม 2562
พิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
วันที่ 23 ตุลาคม 2562
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างตลาดใหม่ ของกรมชลประทาน ปากเกร็ด
วันที่ 21 ตุลาคม 2562
กิจกรรมเดินวิ่ง-การกุศล"สมทบทุนจัดหาวัสถุประกอบอาคารและครุภัณฑ์ทางการแพทย์อาคารผู้ป่วย"
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
Stand by เพื่อติดตาม และ พร้อมให้ข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2562
วันที่ 17 ตุลาคม 2562
ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.
งานรำลึก 12 ปี มรณกาล หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น.
ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมการระบายน้ำเพื่อให้ปริมาณน้ำเป็นไปตามแผน พร้อมสำหรับพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน...
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562
อธิบดีกรมชลประทาน เตรียมความพร้อมให้ปริมาณน้ำเป็นไปตามแผน
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.