สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมจัดงาน ให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่ครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 20 สิงหาคม 2561
ร่วมประชุมวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น
ประชุมคณะทำงานสวัสดิการร้านค้าส่วนที่ 2
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
การทำแผนเสนอผลงานความสำเร็จเชิงภูมิสังคมในลุ่มน้ำนำร่อง ที่กรมชลประทานได้รับมอบหมาย ในงานวันดินโลก
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ประชุมแผนงานเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
วันที่16 สิงหาคม 2561
ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ กระบวนการ และขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ...
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
ประชุมวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.
ประชุมการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทานRid No.1
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9
10 ส.ค.61
ประชุมวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น.
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  38  39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.