สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา9.00-12.0...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยญชาญ สำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุมการบริหารจัดการน้ำ
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 กรมราชองค์รักษ์ ได้ประชุมคณะกรรมการ และเข้าตรวจสถานที่ เพื่อเตรียมความ...
การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 รอบแรก
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานและร่วมงานกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ "...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 กล่าวรายงานโครงการ คลองสวย น้ำใส ร่วมใจกำจั...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ๆ ประสบเหตุเพลิ...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สำนักงานชลประท...
ยพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันตก
นายพรชัย ทองดีมีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ เป็นประธานโครงการฝึกอบ...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  38  39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.