สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานการป...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ให้การต้อนรับ นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ...
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมชมงาน
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ตลอดทั้งวันมีผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ
ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมชลประทาน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา...
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดป้าย กรมชลประทานปากเกร็ด
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมผู้บริหารกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ ร...
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรมชลประ...
เกิดฝนตกบริเวณพื้นที่ภายในคันกั้นน้ำพระราชดำริ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้คลองสำโรง...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91  92  93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.