สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Video Conference เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.
ประชุมคณะทำงานสวัสดิการร้านค้า ส่วนที่ 2
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
ประชุมเพื่อจัดกิจกรรมสวัสดิการให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น.
มอบประกาศ ให้แก่ผู้จบการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้า...
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ประชุมกับผู้แทนจากกรมทางหลวง
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
วางแผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัด
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.
หารือแนวทางในการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำ
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ำในทุ่งเจ้าเจ็ด
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผ่าน Video Conference
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  53  54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.