สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายรุ่งโรจน์ พึ่งอ่อน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด...
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการเสนอแผนงานตามยุทธศาตร์และก...
สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนกรกฏาคม 2558
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผส.ชป. 11 พร้อมด้วย นายพีระพงศ์ สิมปนาธร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษ...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผส.ชป. 11 ร่วมประชุมเพื่อรับฟังเรื่องเครื่องสูบน้ำ-บ่อดิน ของบริษัท เอื่อขน...
นายพีระพงษ์ ลิมปนาธร ผคบ.พระยาบรรลือ ประชุมหารือการสูบน้ำจากบ่อดิน บริษัท เอื้อขนส่ง จำกัด ให้เกิดป...
นายพีระพงษ์ ลิมปนาธร ผคบ.พระยาบรรลือ ชี้แจงกับเกษตรกร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย
นายปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ไปยังพื้นที่ลุ่มเสี่ยงที่อาจจะขาดแคลนน้...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การตอนรับคณะท่าน ปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรแล...
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสำนักงานคลังเขต 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าฯ
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88  89  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.