สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ป...
คณะเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 11 ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนว...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 จัดพิธีมอบรางวัล แก่โครงการที่ได้รับการ...
“จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาราชินี จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมหามงค...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย นางกัญญานันทน์ พันธ์ภิญญาภรณ...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานท...
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11 ได้จัดโครงการไหว้พระ 9 วัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 ประธาน CKO สำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธ...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา นำคณะผู้บริหาร สำนักชลประทานที่ ...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103  104  105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.