สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
หน่วยงานภายในสำนักงานชลประทานที่ 11
ส่วนบริหารทั่วไป
  ฝ่ายธุรการ   
  ฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ
  ฝ่ายการเงินและบัญชี
 

ฝ่ายพัสดุ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

   
ส่วนแผนงาน
  ฝ่ายยุทธศาสตร์
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  ฝ่ายโครงการพิเศษ
 

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

   
ส่วนวิศวกรรม
  ฝ่ายพิจารณาโครงการ
  ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ
  ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา
 

ฝ่ายออกแบบ

 

ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้วยวิศวกรรม

   
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
  ฝ่ายบริหารจัดการน้ำ
  ฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษา
  ฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ

 

ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน

   
ส่วนเครื่องจักรกล
  ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
  ฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา
  ฝ่ายปฏิบัตการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
 

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ

 

ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 11
โครงการชลประทานจังหวัด
  โครงการชลประทานนนทบุรี   Email : ntbri11@mail.rid.go.th
     ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (11120)
    โทรศัพท์ : 0 2583 3337   โทรสาร : 0 2583 2257
  โครงการชลประทานปทุมธานี   Email : rid_pathumthane@hotmail.com
     504/69 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (12130)
    โทรศัพท์ : 0 2531 7721, 0 2531 9395  โทรสาร : 0 2523 9126
  โครงการชลประทานสมุทรปราการ   Email : smutp11@yahoo.com
     367 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (10280)
    โทรศัพท์ : 0 2323 9192  โทรสาร : 0 2323 3388
 

โครงการชลประทานสมุทรสาคร   Email : smutsk@mail.rid.go.th
     ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (74000)
    
โทรศัพท์ : 0 3483 9037   โทรสาร : 0 3483 9036

   
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ   Email : north_rangsit@hotmail.com
     ต.พะยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (13180)
     โทรศัพท์ : 0 3536 1244   โทรสาร : 0 3536 2022
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้   Email : rs_south11@mail.rid.go.th
     ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (12130)
    โทรศัพท์ : 0 2531 2913 , 0 2532 0683   โทรสาร : 0 2523 8170
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร   Email : khdan11@mail.rid.go.th
     ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ (10550)
    โทรศัพท์ : 0 2330 1213 , 0 2330 1516   โทรสาร : 0 2707 4349
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต   Email : praong2008@hotmail.com
     89 ถ.ริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (24000)
    โทรศัพท์ : 0 3851 1154 , 0 3851 7392   โทรสาร : 0 3851 4354
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน   Email : yeehon@mail.rid.go.th
     ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (13190) โทรศัพท์ : 0 3574 1188  โทรสาร : 0 3574 1268
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ   Email : pybl@mail.rid.go.th , pybl@yahoo.com
     36 ม.1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี (11110)
    โทรศัพท์ : 0 2571 7837   โทรสาร : 0 2924 2162
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล   Email : pimon@mail.rid.go.th
     108 ม.5 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (73120)
    โทรศัพท์ : 0 3429 9045   โทรสาร : 0 3429 9046
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ   Email : parsi@mail.rid.go.th
     312 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (74110)
    โทรศัพท์ : 0 3484 4485   โทรสาร : 0 3484 4486
   
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 11
   Email : const111@mail.rid.go.th
     200 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (11120)
    โทรศัพท์ : 0 2583 6050   โทรสาร : 0 2583 8433
 
   
   
   
 
 
     
     
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.