สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ร่วมงานสายสัมพันธ์กีฬาปัญญาชล ปี 2562
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
ประชุมตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.
ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.
วันชูชาติ
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น
เข้าตรวจสอบเกียร์มอเตอร์สำหรับยกบานประตูระบายน้ำ
วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ขอพรปีใหม่ 2562
วันพุธที่ 2 มกราคม 2562
ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.
อธิบดีกรมชลประทาน ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2562 บริเวณใต้สะพานเลี่ยงเมืองถนนแจ้งวัฒนะ ...
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562
ประธานประชุม ติดตามความคืบหน้างานปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งขวา ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 7/2561
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.