สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ่วนกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตร...
ด็อกเตอร์ รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร จัดกิจกรรม Sediment Managemen...
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประที่ 11และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมลลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที...
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานหมู่บ้าน otop เพื่อการท่องเที่ยวตลาดระแหง100ปี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชี้แจงเกษตรกรเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข...
ผลการปฏิบัติงาน จัดตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ ช่วงวันหยุดเทศกาล 16-20 กรกฎาคม 2559
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ร่วมกันกำจัดวัชพืชน้ำที่คลอง 26
สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น...
การประชุมหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ที่สำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมชลปร...
การประชุมการจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนำมาพัฒนาองค์กรและบุคลากรร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้างานขอ...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.