สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุม เพื่อเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 การทำข้อผูกพัน และการเตรียมความพร้อม walk thru
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 2 ผ่าน Video Conference จากกรมช...
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมติดตามการดำเนินงานการเตรียมพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ตรวจสอบความผิดปกติของระบบไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำ ปตร.ปลายคลองรางหวายเหนือ
วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น
ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.
ตรวจเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจและหาแนวทางแก้ไขการร้องเรียนผักตบชวาในคลองมหาสวัสดิ์
วันอังคารที่ 22 มค 62 เวลา 11.00 น.
ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 21 มกราคม 2562
ประชุม เรื่องกำหนดการหารือติดตามความก้าวหน้าสถานที่ก่อสร้างอาคาร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที...
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของสำนักงานชลประทานที่ 11
วันที่ 12 มกราคม 2562
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  30  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.