สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำในการบริหารจัดการพื้นที่น้ำหลากในปี 2560...
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.
ประชุมผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.
ประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำในการบริหารจัดการพื้นที่น้ำหลากในปี 2560
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน"
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งขวา
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
เข้าร่วมกิจกรรม ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ประชุมคณะกรรมติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงาน และงบประมาณด้านเตรียมความ พร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ข...
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
โครงการวันรักต้นไม้ประขำปีของชาติ พ.ศ.2560
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สชป.11 ประชุมผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.
กิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  55  56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.