สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักง...
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น.
ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ สถานีสูบน้ำพระโขนง
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเค...
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น.
ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.
ประชุมผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.
สำนักงานชลประทานที่ 11 ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณรอบสระหยดน้ำ
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
ดำเนินการกำจัดผักตบชวา บริเวณคลองหนึ่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
กิจกรรม งานประชารัฐร่วมใจ เดินหน้าคืนคลองน้ำใสให้แผ่นดิน
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
เปิดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพัฒนาเครื...
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  61  62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.