สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย นางกัญญานันทน์ พันธ์ภิญญาภรณ...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานท...
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11 ได้จัดโครงการไหว้พระ 9 วัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 ประธาน CKO สำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธ...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา นำคณะผู้บริหาร สำนักชลประทานที่ ...
นายยุทธ กิ่งเกตุ ให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินการดูแลรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นงานในโครงการพระราช...
โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุขด้วย “การรำมวยเต้าเต๋อซิ่นซี”
สำนักชลประทานที่ 11 ได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก” โดยมี น...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 ประธาน CKO เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานการ...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ ประธานคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประท...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  61  62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.