สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาประตูระบายน้ำคล...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผบร.ชป.๑๑ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาค...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ ได้เดินทางไปตรวจงาน ปตร.และ สน.คลองโยง ซึ...
นายกิตติ ทรัพย์วิสูทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหว...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธาน ประชุมผู้บริหารสำน...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 ประธาน CKO 11 เป็นประธานประชุมทีมงานการ...
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 สำนักชลประทานที่ 11 ร่วมกับ กองแผนงานและสำนักบริหารโครงการ เป็นเจ้าภาพ...
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนั...
นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมกับ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  61  62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.