สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ได้นำรถบรรทุกน้ำ รับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิ...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือเกษตรกรสวนกล้วยไม้
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือนำรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรบ่อปลาสวาย
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ได้นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ไร่เม...
สอบผู้เข้ารับการเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน
นาย Kim Kyung Hwan รัฐมนตรีช่วยกระทรวงที่ดินฯ สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะ K-Water ได้เข้าพบหารือรัฐมนตร...
เกษตรกรผู้ทำไร่แตงโม จำนวน 8 ราย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก มาแสดงความขอบคุ...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ และโครงการชลประทานสมุทรสาครเข้าร่วมโครงการบูรณาการประสานงานความร...
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมหลักสูตรการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารช...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73  74  75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.