สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/ โครงการชลประท...
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
วันที่ 23 ตุลาคม 2561
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.
โครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561
ประชุมผู้บริหารสำนัก ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
วันที่ 12 ตุลาคม 2561
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.
งานครบรอบ 11 ปี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ประชุมหารือการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำคลองมหาสวัสดิ์ลงสู่แก้มลิงมหาชัย-สนามชัย
วันที่ 4 ตุลาคม 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  35  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.