สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการแก่ป...
วันที่ 15 เมษายน 2561
ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานคลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาด
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุม VIDEO CONFERENCE วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน Smart Farmer
วันที่ 3 - 4 เมษายน 2561
ร่วมรับฟังแถลงข่าวความคืบหน้าการป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร ผ่าน VDO conference
วันที่ 2 เมษายน 2561
ประชุมผ่าน Video Conference จากห้องประชุม SWOC
วันที่ 2 เมษายน 2561
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)
วันที่ 28 มีนาคม 2561
ประชุม VIDEO CONFERENCE วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุม ติดตามงานนโยบายของกรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 23 มีนาคม 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการ คัดเลือก Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ ระดับสำนักงานชลประทานที่ 11
วันพฤหัสบดีที 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  47  48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.