สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การประชุมคณะทำงานประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน สำนั...
การประชุมทีมงานย่อยจัดการความรู้ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (AAR) ปี 2558
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ อบรมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางเลน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ มัสย...
การประชุมรายงานสถานการณ์น้ำ แนวทางการบริหารจัดการน้ำ และมาตรการช่วยเหลือจากทางราชการ ในช่วงฤดูแล้ง ป...
เตรียมความพร้อมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
บรรยายสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดนนทบุรี
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผส.ชป.11 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าพบขอพรผู้บริหาร
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ บริเวณทุ่...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  47  48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.