สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผส.ชป.11 และ ผส.คก. นำคณะเข้าเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสัญญา ชี...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป. 11 และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงชลประทานและบ...
รธบ. เป็นประธานการประชุมเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากปี 2553
นางอรทัย พิรุณสาร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาค...
คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 11 ร่วมบริจาคโลหิต โดยสภากาชาดไทย มาขอรับบริจาค
อธิบดีกรมชลประทาน นายชลิต ดำรงศักดิ์ นำคณะรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 ที่ห้องประชุม 2 สำนักชลประทานที่ 11 นางอรทัย พิรุณสาร ฝบ...
เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 ที่ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11 นางอรทัย พิรุณสาร หัวห...
ผส.ชป.11 นำคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการ เข้าตรวจสอบประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการนำร่อง...
สชป. 11 จัดกิจกรรมโครงการออกกำลังกายกับเสียงเพลงตามสาย เป็นแผนกลยุทธ์อีกหนึ่งกิจกรรมที่เสริมสร้างค...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118  119  120 121 122 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.