สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกฯ โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผส.ชป.11 (CKO) เป็นประธาน จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ "โครงการทำบุญเดือนเกิด" ค...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธาน การประชุมผู้บริหาร สำนักงานช...
เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 นายสมัย ธรรมสัตย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร เป็นประธาน ประชุม...
เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผชช.ชป.11 เป็นประธาน ประชุมทีมง...
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบันลือ ยินดีต้อนรับ นายฤทธิ เทพพิทักษ์ นาย...
เมื่อวันพุธที่11 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่11 ...
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน้ำสำนัก...
เมื่อวันพุธที่25 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมัย ธรรมสัตย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานท...
เมื่อวันพุธที่25 กุมภาพันธ์ 2558 นานสมัย ธรรมสัตย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานที...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58  59  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.