สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทานเข้าร่วมประชุม มอบนโยบาย และให้ข้อเสนอแนะภายหลังการระดมความส...
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เรียกประชุมสำนักงานชลประทานและโครงการชลประทานทั้ง 22 จั...
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานและโครงการชลประทาน 22 จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดมสมองเพื่อจัดทำฐ...
นายภูมิวิทย์ นารถสกุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงาน...
นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ เป็นผู้แทนโครงการฯ มอบโล่รางวัลชมเชยจากกรมชลประทาน ในการประกวดสถาบันเกษตรกร...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วยนายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวย...
นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรม...
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธา...
สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก ดำเนินการสูบน้ำจากสระเก็บน้ำพร...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุ...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58  59  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.