สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร...
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น
สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมประชุมเพื่อติดต่อสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากศูนย์ปฏิบั...
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ประชุมเพื่อติดต่อสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น
ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประทานที่ 11 ลงนามถวายพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30 น.
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ประชุม ซักซ้อม ทบทวน แนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปี...
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ประชุมเพื่อติดต่อสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
เวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2560
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
นายทองธัช เฟื่องถี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดโครง...
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58  59  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.