สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 11 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยกา...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักชลประทานท...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ กรมชลประทาน สามเสน นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยก...
เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 นำคณะข...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่...
คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 11 สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักเครื่องจักรกล ฝ่ายอาคารส...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธาน ประชุมผู้บริหาร สำนักชลประทาน...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุมผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล พระสงฆ์ 9 รู...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสุกล ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธาน...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58  59  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.