สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี พร้อมด้วยโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน และสำน...
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09:30
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงงานจัดสร้างและซ่อมบำรุงเครื่อ...
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.
จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ โครงการจิตอาสาเพื่อประชาชน
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560
กิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา”
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
รายงานข่าวการเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือ
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
ลงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักง...
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น.
ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ สถานีสูบน้ำพระโขนง
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเค...
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น.
ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  23  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.