สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันสถาปนาครบรอบ 117 ปี กรมชลประทาน
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น.
ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
ประชุมติดตามผลการเบิกจ่าย ของสำนักงานชลประทานที่ 11
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
การประชุมติดตามการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ครั้งที่ 2/2562
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 62 เวลา 09.30 น.
แนวทางการบริหารสัญญา และการเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2563 ผ่าน ...
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  23  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.