สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 นำคณะผู้บริหารส่วนราชการ กรมชลประทาน เช...
นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติสาธิต ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ โดยมี ...
นายจริย์ ตุลยานนท์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครแล...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์น้ำบริเ...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป. ๑๑ ได้เชิญคณะทำงานศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานท...
นายสี่พร มณีโชติ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ได้เชิญนายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ผส.ชป.๑๑และผู้เกี่ยวข้องได้...
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาประตูระบายน้ำคล...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผบร.ชป.๑๑ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาค...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ ได้เดินทางไปตรวจงาน ปตร.และ สน.คลองโยง ซึ...
นายกิตติ ทรัพย์วิสูทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหว...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110  111  112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.