สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการน้ำสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 27 มีนาคม 2562
การบริหารจัดการน้ำ ที่ผ่านมา ปัจจุบัน ระยะถัดไป และการเพิ่มประสิทธิภาพ สระพระราม ๙ กับ มูลนิธิชัยพัฒ...
วันที่ 22 มีนาคม 2562
ประชุมติดตามปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2
วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น.
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนาก พร้อมอาคารประกอ...
วันที่ 15 มีนาคม 2562
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 15 มีนาคม 2562
ประชุม เตรียมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 1
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น
กิจกรรมออกกำลังกายเดิน – วิ่ง
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
การจัดการเรียนการสอน (Unit School) คู่มือ แนะนำการก่อสร้างถนนดิน:uเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชารต...
วันที่ 8 มีนาคม 2562
ปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆขอประเทศไ...
วันที่ 8 มีนาคม 2562
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  27  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.