สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ โครงการชลประทานปทุมธานี ร่วมกับ จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการขุดลอ...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ นำทีมเจ้าหน้าที่ และแรงงานเกษตรกร พร้อมเรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุม คณะทำงานติดตามและเสน...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สนับสนุนเรือกำจัดวัชพืช เพื่อเข้าร่วมกันกำจัดวัชพืชน้ำที่หมู่บ้...
นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล นายภูมิวิทย์ นารถสกุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำแ...
นายภูมิวิทย์ นารถสกุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล เข้าร่วมป...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล CKOได้ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมการจัดการความรู้ ของสำนักงานชลป...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล CKO เชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และเร่งรัดการ...
การจัดเวทีเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน
การวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤด...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.