สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรม “ปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบ...
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
การดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมชลประทาน ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกระทรวงเกษตรและ...
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมการสำรวจความคิดเห็นการกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ (Career Chart)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการคลองสวย น้ำใส ร่วมใจกำจั...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการภายในสำนัก
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมสำนัก สัญจร เพิ่อติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
รับฟังการบรรยายสรุปผ่าน Video Conference ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างมีประสิทธิภาพ
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมเตรียมความพร้อมประจำปี และงานแผนที่ ผ่าน VDO Confernce
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.