สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
วันที่ 11 มกราคม 2563
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ได้เดินทางไปยัง สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล
วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 20.30 น.
อธิบดีกรมชลประทาน นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในลุ่มน้ำแม่กลอ...
วันที่ 7 มกราคม 2563
ประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำแล้ง ผ่านระบบ Video confernce
วันที่ 6 มกราคม 2562
ประชุมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 4 มกราคม 2563
ประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของสำนักงานชลประทานที่ 11
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563
งานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563
วันที่ 1 มกราคม 2563
จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
วันที่ 1 มกราคม 2562
ผส.สชป.11 รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในสภาวะเร่งด่วน และติดตามการบริหารจัดการน้ำ ฝั่งตะวันออก และฝั...
วันที่ 24 ธันวาคม 2562
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.