สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผู้แทนกรมชลประทาน เข้าร่วมศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำของสำนักการระบายน้ำ กรุงเท...
วันที่ 4 ตุลาคม 2561
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน
วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมความเข้าใจระบบฐานข้อมูล องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
วันที่ 21 กันยายน 2561
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ พร้อ...
วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.
ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนงานกำจัดวัชพืช ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 11
วันที่ 20 กันยายน 2561
ประชุมผู้บริหารสำนัก ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ระหว่างผู้อำนวยการโครงการชลประทาน...
วันที่ 18 กันยายน 2561.
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา และคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตาม การบริหารจัดการน้ำของพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล...
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  36  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.