สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สนับสนุนเรือกำจัดวัชพืช ร่วมกันกำจัดวัชพืชในคลองสำโรง
นายชัยพร พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่ว...
โครงการชลประทานปทุมธานี,โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เ...
นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำสื่อมวลชน ลงตรวจการปฏิบัติงานจัดเก็บผักตบชวา
นายภูมิวิทย์ นารถสกุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำแล...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ โครงการชลประทานปทุมธานี ร่วมกับ จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการขุดลอ...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ นำทีมเจ้าหน้าที่ และแรงงานเกษตรกร พร้อมเรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุม คณะทำงานติดตามและเสน...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สนับสนุนเรือกำจัดวัชพืช เพื่อเข้าร่วมกันกำจัดวัชพืชน้ำที่หมู่บ้...
นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล นายภูมิวิทย์ นารถสกุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำแ...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  36  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.