สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ติดตามงานปรับปรุงอ่างหยก
วันที่ 16 มีนาคม 2563
ประชุมชี้แจงการจัดอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)
วันที่ 6 มีนาคม 2563
ประชุมกลุ่มส่วนเครื่องจักรกล(ภาคกลาง)
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.
หารือร่วมกันในเรื่องแนวทางในการบริหารจัดการในการก่อสร้างประตูระบายน้ำบึงฝรั่งใหม่ทดแทนอาคารเดิม
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
ประชุมเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563
ดำเนินการคัดแยก ขยะ มูลฝอย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย สำนักงานชลประทานท...
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ดำเนินการควบคุม และปฏิบัติตามมาตรการที่กรมชลประทาน ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วน มาตรการป้องกันการแพร่ระบา...
วันที่ 3 มีนาคม 2563
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567) ผ่า...
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
การประชุมแนวทางการสำรวจสินทรัพย์ถาวรที่มิใช่ครุภัณฑ์สำนักงานชลประทานที่ 11
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563
ประชุมวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในช่วงฤดูแล้ง ผ่านระบบ Video conference
วันที่ 2 มีนาคม 2563
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.