สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
ประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการเสมือนงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
ดำเนินการฉีดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ และล้างทำความสะอาดถนน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 201...
วันที่ 29 เมษายน 2563
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 24 เมษายน 2563
ร่วมประชุมประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปีพ.ศ.2564 ผ่าน ระบบ Vi...
วันที่ 23 เมษายน 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น
ดำเนินการติดตาม ตรวจวัดปริมาณน้ำที่ผันผ่านคลองพระยาบรรลือ และคลองพระพิมล เพื่อช่วยผลักดันน้ำเค็มในแม...
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองจระเข้สามพัน สำนักงานชลประทานที่ ...
วันที่ 14 เมษายน 2563 13.30 น
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ผ่านระบบ VDO Conference จากกรมชลประทาน
วันที่ 8 เมษายน 2563
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.