สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานชลประทานที่ 11
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ประชุมจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2561 ผ่าน VDO Conference
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ลงพื้นที่ติดตามงานกำจัดวัชพืชคลองมหาสวัสดิ์
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานแผนงานปรับปรุง/ขุดลอกคลอง
ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้างานในเขตพระราชฐาน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.