สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบันลือ ยินดีต้อนรับ นายฤทธิ เทพพิทักษ์ นาย...
เมื่อวันพุธที่11 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่11 ...
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน้ำสำนัก...
เมื่อวันพุธที่25 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมัย ธรรมสัตย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานท...
เมื่อวันพุธที่25 กุมภาพันธ์ 2558 นานสมัย ธรรมสัตย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานที...
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผชช.ชป.11 เป็นประธานการประชุมคณะทำง...
เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานชลประทานที่ 11 จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร "โครงการอบรมเชิ...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานี่ 11 เป...
นายทองธัช เฟื่องถี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ และ นายประสิทธิ์ มนต์เทวา หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแ...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธาน การประชุมผู้บริหาร สำนักงานชลป...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  97  98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.