สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชี้แจงเกษตรกรเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข...
ผลการปฏิบัติงาน จัดตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ ช่วงวันหยุดเทศกาล 16-20 กรกฎาคม 2559
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ร่วมกันกำจัดวัชพืชน้ำที่คลอง 26
สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น...
การประชุมหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ที่สำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมชลปร...
การประชุมการจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนำมาพัฒนาองค์กรและบุคลากรร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้างานขอ...
การประชุมผู้บริหารสำนัก ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางหยี่หน
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการติดตามการจั...
ประธานทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ เชิญทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานที...
ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ได้รับรางวัล บุคคลหรือทีมงานที่มีผลงานสร้างสร...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  66  67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.