สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ประชุม เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง MTEF  
 นายสมัย ธรรมสัตย์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานเปิดประชุม เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง MTEF โดยมี นายวรชัย สุขผลธรรม ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ นายชัยพร พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต นายสากล ชลศีรี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล นายชยุต ธรรมนิตยกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 11 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.