สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมการจัดกรอบอัตรากำลังเพื่อทดแทนอัตราว่างจากผลเกษียณอายุ
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30
ประชุมผ่านระบบเครือข่าย Video Conference เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.
สชป.11 เปิดการเรียนการสอน (Unit School)
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.
Video Conference เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.
ประชุมคณะทำงานสวัสดิการร้านค้า ส่วนที่ 2
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
ประชุมเพื่อจัดกิจกรรมสวัสดิการให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น.
มอบประกาศ ให้แก่ผู้จบการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้า...
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ประชุมกับผู้แทนจากกรมทางหลวง
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6  7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.