สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สำนักราชเลขาธิการ เดินทางดูงานโครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้...
สำนักชลประทานที่ 11 จัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว โดยนายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำ...
ผส.ชป. 11 นำคณะร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ ...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป. 11 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ โครงการนำร่องบูรณาการสถานีสูบน้ำแ...
สชป.11 ร่วมกับ สชป.12 และสชป.13 จัดประชุม เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ทุ่งฝั่งตะวันตกตอนล...
สำนักชลประทานที่ 11 ร่วมกับสำนักเครื่องจักรกล และสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บร...
ประชุมแนวทาง “การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ทุ่งฝั่งตะวันออกตอนล่าง"โครงการส่งน้ำฯ พระองค์ไชยานุชิต จ.ฉะเ...
นายมนตรี ตันตระกูล (วญช.กส.) นำคณะทำงานสำนักชลประทานที่ 11 ดูงานพื้นที่ที่เคยเกิดปัญหาดินอ่อน ณ โคร...
ผส.ชป.11 นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 88 ปี อาจารย์...
คณะทำงานระบบเครือข่ายโทรมาตร ดูงานโทรมาตร โครงการส่งน้ำฯ สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63  64  65 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.