สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ดำเนินการจัดเตรียมงานรำลึก 12 ปี มรณกาล หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ
วันที่ 8 ตุลาคม 2562
มรณกาล หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ ครั้งที่พิเศษ/2562
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
ประชุมเพื่อหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ตุลาคม 2562 จากกรมชลประทาน สามเสน ประชุมผ...
วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ประชุมมอบหมายหน้าที่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.
การปัจฉิมนิเทศ ถอดบทเรียน และแนวทางการทำงาน สำนักงานชลประทานที่ 11
วันที่ 25 กันยายน 2562
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 6/2562
วันที่ 25 กันยายน 2562
ประชุมแผนงานและงบประมาณปี 2563 เพื่อเป็นการซักซ้อมและเตรียมความพร้อม 9 แผนงาน
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
พิธีวางพวงมาลา “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  17  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.