สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตามแผนแม่บทฯคลองเปรมประชากร
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกสถานบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น สำนักงานชลประทานที่ 11 ประจำปี พ.ศ...
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำหมายเลข ๓ ที่สถานีสูบน้ำบางยี่หน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบอาคารบังคับ
วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.
การรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.15 น.
การสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างประจำ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การพัฒนาคลองเปรมประชากร และตรวจเยี่ยมโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันพุธ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.
ประชุมคณะทำงานสวัสดิการน้ำดื่ม ชลประทาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  29  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.