สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นางอรทัย พิรุณสาร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 11 เป็นผู้แทนสำนักชลประทานที่ 11 ร่วมวา...
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 ณ อาคารสวัสดิการร้านค้า ส่วนที่ 2 สำนักชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนา ในหัวข้...
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริ ติดตามสถานการน้ำ...
ทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 11 จัดโครงการประชุมการถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลาก...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 นำคณะผู้บริหารส่วนราชการ กรมชลประทาน เช...
นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติสาธิต ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ โดยมี ...
นายจริย์ ตุลยานนท์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครแล...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์น้ำบริเ...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป. ๑๑ ได้เชิญคณะทำงานศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานท...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72  73  74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.