สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ผส.ชป.11 ได้เชิญ ผอ.ส่วนฯ, ผอ.โครงการฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือการเต...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธาน ประชุม “แนวทางการป้องกันและแ...
สำนักชลประทานที่ 11 ร่วมกับสำนักเครื่องจักรกล สำนักเลขานุการกรมชลประทาน จัดพิธีปล่อยเรือสุขาพัฒนา โด...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ประธาน CKO เป็นประธานประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 1...
นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน นำคณะผู้บริหารกรมชลประทาน ร่วมงาน 60 ปี
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป. 11 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “โครงการชิงแชมป์หมากรุกไทยเพื่อสืบส...
รองอธิบดีองค์การมหาเวลี และคณะ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำของ สชป.11 โครงการแก้มลิงมหาชัย – สนามชั...
ผส.ชป.11 นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายเฉลิมพร พิรุณสาร และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2553 โดย นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์...
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 สำนักชลประทานที่ 11 นายประเจตน์ พลคชา ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหา...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72  73  74 75 76 77 78 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.